Hur man öppnar en dörr utan nyckel om dörren har slagit eller om nyckeln går förlorad

Vanligtvis har ägarna till lägenheter eller hus på landet flera uppsättningar nycklar till ytterdörrarna. Men människor tar bara en uppsättning med sig till jobbet, till affären eller när de reser till andra platser. Därför, i en situation där nycklarna går förlorade, finns det ett problem med tillgång till lokalerna. Det kommer att vara möjligt att korrigera den obehagliga situationen och komma till objektet om du öppnar dörrlåset. Samma operation måste utföras när dörrarna slås och tangenterna förblir hemma.

förlorade nycklar

För hjälp kan du kontakta förvaltningsbolaget. Organisationens låssmed kan välja låset, men han har inte nödvändiga yrkeskunskaper. Därför är det stor sannolikhet för skador på dörrkonstruktionen.

Det bästa alternativet att öppna dörrlåset utan nyckel och inte skada dörrbladet med lådan är att kontakta räddningstjänsten. En anställd i en specialiserad organisation har kunskap, erfarenhet och nödvändiga verktyg. Därför är det möjligt att snabbt öppna dörren utan nyckel med minimala efterföljande kostnader.

öppna låset av en specialist

Öppna dörrlåset av en specialist

Befälhavaren måste dock bevisa att detta är ditt hus eller lägenhet och att du bor här. Vanligtvis presenteras ett pass för detta. I avsaknad av ett dokument inbjuds en polis.

Om det inte är möjligt att ringa en specialist måste du använda professionella rekommendationer om öppning av entré- och innerdörrkonstruktioner. Tips hjälper dig att förstå hur du själv öppnar dörren till huset.

Sätt att öppna låset utan nyckel på ytterdörren

Det är fullt möjligt att öppna låset utan en nyckel på en ytterdörr av metall, om du känner till låsmekanismens design och princip. Processen beror på typen av mekanism och blir mer komplicerad när ett märkeslås installeras i dörrkonstruktionen. Dessutom är ingångsdörrar i metall vanligtvis utrustade med minst två lås och kan ha ytterligare säkerhetsutrustning.

Du måste veta hur du öppnar låset om nyckeln går förlorad och när den går sönder i mekanismen. I det andra fallet börjar öppningen av låsenheten efter avlägsnande av skräp. Denna process utförs enligt följande:

 • Smörj låset med maskinolja eller någon annan lämplig förening (det finns sprayer) genom att släppa det flera gånger i nyckelhålet.
 • Det tar lite tid tills ämnet sprids jämnt inuti nyckelhålet.
 • Resten av nyckeln dras ut med tång. Det kan också tas bort för hand när en bit av tillräcklig längd sticker ut ur låset. Om det var möjligt att plocka upp den trasiga delen av nyckeln svänger den och dras samtidigt mot sig själv.

  vrid nyckelfragmentet med tång

  Om det finns en möjlighet att ta tag i det vrider vi nyckelfragmentet med tång

 • När biten inte kan fångas sätts två tunna metallstavar in i nyckelhålet bredvid resten av nyckeln. Du kan arbeta med stickor. Det infogade "verktyget" måste pressas och dras mot dig.

Efter att ha tagit bort skräpet rekommenderas att du tar det till verkstaden. Befälhavaren kommer att kunna göra en kopia av nyckeln, och i det här fallet löses problemet med att öppna dörrlåset.

Hur man snabbt öppnar ett cylinderlås utan nyckel

Cylindriska låsmekanismer är installerade på moderna dörrkonstruktioner, eftersom de är mer tillförlitliga låsenheter. För att öppna ett sådant lås måste du känna till dess design.

Det stationära centrala elementet i låset är gjort i form av en cylinder. Förutom stiften finns det fortfarande en plugg, ett block med fjädrar och en separat fjäder inuti låsmekanismen.

cylinderlåsenhet

Cylinderlåsanordning

Stiften är placerade på olika djup. Några av dessa hindrar cylindern från att snurra fritt. Det finns urtag på nyckeln till cylinderlåset. Det är de som låter stiften ta det läge där låsmekanismens cylinder vrider sig. Detta utlöser spärren och bulten tar en sådan plats att låset öppnas.

Antalet spår på nyckelbladets kropp är lika med antalet stift i låset. Med ökningen blir processen att bryta låsmekanismen mer komplicerad. Trots svårigheten i processen är det möjligt att öppna cylindriska lås med någon av följande metoder.

Det första sättet

Den cylindriska låsmekanismen kan öppnas med hjälp av slagmetoden. Detta är ett universellt sätt. Det kallas stöta. Efter en kraftig inverkan (slag) hoppar tapparna ut ur cylindern.

öppna låset med en stöta

Genom att trycka på nyckeln i en delad sekund riktas stiften och det är möjligt att vända larven

Andra vägen

Med en tjock platta med en skarp ände är det möjligt att öppna ett dörrlås av cylindertyp. För att genomföra denna metod är det nödvändigt att sätta in "verktyget" i brunnen och trycka hårt på låsmekanismen. Den vassa änden av plattan kommer att skjuva av de utskjutande tapparna som förhindrar att cylindern rör sig.

Tredje vägen

En elektrisk borr kan också användas för att öppna dörrlåset. Axlar med fjädrar borras med ett elverktyg. Detta gör att cylindern kan rotera obehindrat.

öppna låset genom att borra

När du har borrat låsstiftarna kan du vrida cylindern med en skruvmejsel

När låset har förstärkt skyddet i konstruktionen fungerar det inte att använda en elektrisk borr med en borr för metall. I en sådan situation är det bästa alternativet att söka hjälp från en specialist i ett specialiserat företag.

Så här öppnar du snabbt en nyckellös spaklås

Spakmekanismer är också pålitliga låsenheter. De installeras ofta på entrédörrkonstruktioner. Därför, när fastighetsägare tappar nycklarna, vill de ofta öppna spärrlåset på en järndörr med hjälp av improviserade medel.

För att öppna mekanismen måste du känna till förstoppningens utformning. Spärrlås fungerar på grund av närvaron av en uppsättning plattor. Varje sådant element har en specifik form och verkar på tvärstängerna. Mekanismen har också en huvudstift. Den är fäst vid de centrala spakarna. Stiftet rör sig längs slitsarna på de andra plattorna och bygger den önskade kombinationen av spakar. När nyckeln vrids rör sig plattorna i en specifik sekvens. Det är denna åtgärd som stänger och öppnar dörren.

Antalet plattor påverkar svårigheten att öppna ett spärrlås. Sådana låsmekanismer är mycket motståndskraftiga mot mekanisk belastning. Av denna anledning rekommenderas inte fysisk kraft. Det bästa alternativet är att öppna låset med effektivare metoder.

Det första sättet

Spaklåsmekanismen öppnas med metalllås och ett gradvis val av kod:

 • för att skapa spänning i låset är det nödvändigt att anligga huvudnyckeln in i nyckelhålet mot huvudplattan;
 • positionen för de andra spakarna ändras växelvis med hjälp av den andra huvudnyckeln tills önskad kombination hittas.

Efter ett lyckat val av plattornas önskade position, kommer huvudstiftet i låset att röra sig. Som ett resultat öppnas dörrkonstruktionen.Denna metod är svår att implementera utan erfarenhet. Dessutom tar det lång tid att slutföra det.

öppna ett spärrlås med huvudnycklar

Öppna spaklåset

Andra vägen

Om du tar bort huvudstiftet kan du också öppna spaklåset. Denna operation gör att huvudplattan kan röra sig fritt. Metoden är ganska komplicerad, eftersom enheten ligger bakom dörrhuset och du behöver veta exakt var du ska borra.

Vi öppnar kuggstångslåset utan nyckel

Låsmekanismer av denna typ kännetecknas av utmärkt styrka. Därför är det inte tillrådligt att öppna kuggstångs- och kugglås med slag. Bättre att använda mer humana metoder som inte skadar strukturen. För att genomföra dem måste du känna till strukturen hos ett kuggstångslås:

 • galvaniserad kropp;
 • låsande tvärstänger av metall med skurna spår;
 • fjäderelement för att skjuta ut tvärskenorna under stängning av låsmekanismen;
 • en nyckel i form av en platt metallstång eller med en sektion i form av en rektangel.

Tack vare den enkla utformningen av kugg- och drevlåsmekanismen är mjuka öppningsmetoder enkla att implementera.

kuggstångsanordning

Racklåsenhet

Det första sättet

Denna metod utförs med två platta skruvmejslar med liten tjocklek. Verktyget måste placeras i nyckelhålet samtidigt. Låset öppnas i följande ordning:

 • den första skruvmejseln sätts in i nyckelhålet och installeras på skenans skåror, vilket gör att den kan flyttas åt sidan;
 • den andra skruvmejseln sätts in i låset också genom nyckelhålet så att skenan inte ändrar sitt läge efter växlingen.

Vidare är det nödvändigt att upprepa steg 1 och 2 tills förstoppningen öppnas. Om det behövs kan du borra ett större nyckelhål.

Andra vägen

Denna metod kan implementeras om det finns ett gap mellan duken och rutan. För in en kofot i gapet och maximera gapet. När åtgärderna lyckas tas en platt skruvmejsel. Med sin hjälp skjuts tvärstängerna in i låset genom ett ökat gap.

Hur man öppnar ett hänglås snabbt

Att öppna hänglåsmekanismen utan nyckel är ganska enkelt eftersom sådana modeller inte är särskilt hållbara. De används ofta i uthus för att begränsa tillgången till verktyg eller källare.

Som med andra mekanismer, för att öppna ett nyckelfritt hänglås själv, måste du känna till dess design. Det finns dock flera typer av förstoppning av lada-typen:

 • Öppen mekanism, i vilken älskling har en krökt form.
 • Stängd anordning med låsdel helt gömd i huset.
 • Halvstängt lås med en stift istället för en älskling. Låselementet är delvis gömt i huset.
 • Ett svampformat gångjärnslås, som har en stift istället för en älskling, nästan helt gömd inuti fodralet.

För att öppna ett hänglås måste du också veta vilken typ av låsmekanism som finns i produkten. Grunden för denna del av låsanordningen kan vara en cylinder, skruv, spakar, skivor. Det finns också modeller av hänglås som kan låsas genom att ställa in en kod. Typen av intern mekanism bestämmer metoden för att öppna hänglåset utan nyckel.

1 väg

Den öppna låsmekanismen med utskjutande doft bryts upp med en vanlig kofot. Du kan också använda en bågfil för metall. Detta verktyg kommer att kunna klippa älskling.

öppna låset med öppna nycklar

Ett enkelt sätt att bara bryta låset om det inte finns någon kofot

Med två skiftnycklar kan låset brytas. För att göra detta måste du bifoga ett verktyg till varje älskling. I detta fall måste tangenterna beröra varandra med sina yttre kanter. Nästa steg är att försöka ansluta verktygets fria delar med kraft. Efter denna åtgärd bör mekanismen spricka i spärrområdet.

2-vägs

Detta alternativ realiseras med hjälp av en liten bit utskuren från en burk. Den är förveckad från ena kanten.Sedan förs den raka sidan av arket in i springan mellan låselementet och kroppen. Sedan skjuts plattan in i låset och roteras. Som ett resultat av dessa åtgärder dras låsmekanismen åt sidan.

öppna låset med en platta

Öppna låset med en platta

Hur man öppnar ett inre interiörlås utan nyckel

Om det är omöjligt att öppna innerdörren ser många fastighetsägare den enda vägen ut - att ta bort strukturen från gångjärnen. Du kan utföra denna procedur när du är inne i rummet. Operationen utförs genom att ta bort dekorationsproppen och ta bort stiftet från beslagen. Därefter kan dörrbladet enkelt tas bort från lådan.

Innerdörrar är utrustade med enkla låsmekanismer. Därför kan det enkelt och snabbt lösa problemet med hur man öppnar en smälld innerdörr. Detta är särskilt viktigt när ett litet barn blockeras i rummet.

Spärren stängdes inifrån

Innerdörrar är vanligtvis försedda med lås med en nyckel på insidan av strukturen. Det är hon som kan snäppa på plats om du drar kraftigt i handtaget under stängningen.

ta bort innerluckans lås

När denna situation har inträffat och dörren har slagit, är det nödvändigt att hitta ett litet hål på låset från utsidan. Då måste du sätta in ett tunt metallföremål i det. I de flesta fall används en sticknål för detta. Åtgärden trycker på knappen utåt, vilket leder till att dörrbladet öppnas.

Alternativ för att öppna en innerdörr med ett lås

Om innerdörren har en låsanordning med en nyckel blir inbrottsprocessen mer komplicerad. För att öppna låset måste du först dra i handtaget. På grund av denna åtgärd kan dödbulten komma tillbaka om låsmekanismen är i lös tillstånd. Annars måste du använda ett metallföremål med liten tjocklek som kommer in i nyckelhålet. Detta verktyg måste roteras långsamt för att stiften ska kunna röra sig.

Metoden för att öppna dörren beror på hur dörren installeras. Här är några:

 • demontera gångjärnen eller till och med klippa dem;

  demontera dörrgångjärnet

  Dörrgångjärn kan tas isär

 • kläm ut dörren från karmen;
 • skjut spärren med något plant (tenn, bankkort),
 • prova andra nycklar, eftersom låskvaliteten inte är hög kan det fungera

Slutsats

Om du förlorar dina nycklar eller i en situation med en smälldörr behöver du inte få panik. Tillverkare har ännu inte kommit med mekanismer som inte kan öppnas. Därför är det nödvändigt att bedöma situationen på lämpligt sätt och vidta korrekta ytterligare åtgärder.

Vi rekommenderar att du gör flera duplicerade nycklar för att undvika att öppna låsmekanismerna och ringa en master från ett specialiserat företag. De måste deponeras hos släktingar eller goda vänner.

Liknande inlägg

Lägg till en kommentar

Uppvärmning

Tak

Dörrar