DIY-avlopp

Vi har länge haft en dålig uppfattning om livet utan fördelarna med civilisationen, vars huvudkomponenter är vattenförsörjning och avlopp. Organisationen av dränering och rening av avloppsvatten i privata hus är den första uppgiften som ägaren måste lösa. Och om ganska många fortfarande använde cesspools, försöker de idag bli av med dem. Underhåll är för dyrt och lukt kan vara svårt att bekämpa.

Moderna avloppsreningssystem kräver installation på plats septiktankar eller lokala reningsverk. Septiktankar ger en lägre rening och kräver organisering av filtreringsfält, men deras funktion beror inte på el. Lokala avloppsreningsverk (VOC) kan producera nästan rent vatten vid utloppet, vilket kan användas för tekniska ändamål. Men de fungerar bara när el är tillgängligt. Och efter en lång frånvaro av strömförsörjning går de i drift under lång tid och ger ut halvrenat vatten. I allmänhet är båda alternativen inte idealiska, men du måste välja mellan dem, eftersom det tredje alternativet - anslutning till ett centraliserat avloppssystem inte är tillgängligt för alla.

Men avloppssystemet är också rörsystemet i huset och rörledningen som förbinder huset och reningsverket. Och med dess enhet finns det också många finesser: valet av rör, installation av avloppsventiler, val av rörlutning etc.

Standarder för installation av en septiktank på platsen - avstånd till septiktanken

Normerna för installation av en septiktank på platsen är den viktigaste detalj som utvecklaren måste studera. Tillsynsorganisationer övervakar noggrant efterlevnaden av alla föreskrivna regler och har rätt att utfärda administrativa böter för deras brott.

Avloppspumpen för toaletten och annan VVS är liten

Vad händer om avloppsutloppet är högre än VVS-utloppet? Hur organiserar man då dränering av avlopp? I privata hus gjordes en grop i vilken avlopp samlades, därifrån pumpades de med en dränkbar pump i avloppet eller septiktanken. Idag finns det en annan lösning - en avloppspump. I ...

Det är inte alls nödvändigt att dränera i mitten - det kan lätt flyttas till vilken vägg som helst. I det här fallet valdes den längsta väggen från ingången så att det finns mindre möjlighet att vatten kommer att hälla ut ur boden.

Under de senaste decennierna har begreppet "bra reparation" förändrats mycket snabbt. Till exempel var duschar mycket populära för en tid sedan. Inbyggda duschar utan bricka får nu popularitet. För deras arrangemang krävs ett golv med avlopp och för dess organisation krävs installation av en stege - ...

Du måste välja storlek för en salvoutsläpp eller en daglig mängd avlopp

En av ledarna på marknaden för lokala reningsanläggningar för autonomt avlopp är septiktanken Tver. Denna anläggning är svår att klassificera - den har alla tre reningssystem för avloppsvatten. För förmodligen är det fortfarande bättre att kalla det en septiktank, även om det också finns ...

Septiktank Triton T - en klassisk behållartyp för bearbetning av avloppsvatten från hemmet eller sommarstugan

För att organisera ett enskilt avloppssystem i ett lantgård eller i ett privat hus behövs en behållare där avloppet kommer att lagras eller bearbetas, renat och behandlat vatten kommer att gå i marken. I båda fallen kan du sätta en septiktank Triton. Bara för ...

Ändringar av Topas septiktank beroende på djupet på avloppsrören från huset

Ett av sätten att organisera ett enskilt avloppssystem för ett privat hus, stuga eller sommarstuga är att installera ett autonomt avloppsreningsverk. I förkortad form kallas sådana reningsverk AU, och i samtal använder de ofta den mer välkända termen "septiktank", även om detta inte är helt korrekt. I dag …

Avloppsrör av plast är gjorda av olika polymerer och deras sammansättningar

Varje ägare vill att allt ska fungera i sitt hushåll, inget går sönder, det är enkelt att underhålla och installera. Och avloppsvatten är inget undantag. Det är nödvändigt att det kräver så lite uppmärksamhet som möjligt - det är mycket obekvämt om det täpps till, men inte mindre ...

Septiktankens utseende Tank

Individuell avloppsrening i huset eller i landet är drömmen för många. Alla är trötta på att använda utomhustoaletten under lång tid. Vanligtvis är den begränsande faktorn bristen på erforderlig mängd. I det här fallet kan du skapa ett avloppsreningssystem med en septiktank. Det har ett relativt lågt pris, sikt ...

När du installerar stormavlopp i närheten av huset är det bättre att använda plaströr för externt bruk.

Så att det inte finns någon översvämning på platsen efter varje regn, så att fundamentet inte är vått och inte kollapsar, är det nödvändigt att säkerställa dränering av nederbörd. Detta kräver ett regnvattenavlopp. Vi kan se det i städer - det är ett system med vattenintag och kanaler. ...

Det kommer att vara nödvändigt att ge tillgång till locket - sätt en avtagbar grill

Ibland står vi inför en situation där deras innehåll flyter i motsatt riktning genom avloppsrören. Den främsta orsaken till detta fenomen är en blockering i avloppet. I ett privat hus kan detta hända när brunnen flyter över. Du kan undvika denna typ av problem. Det är nödvändigt att sätta en backventil på ...

Uppvärmning

Tak

Dörrar