Gör-det-själv vind

En vind är ett utmärkt tillfälle att öka området och inte riktigt blåsa upp byggnadsbudgeten. Beroende på vald design ger denna överbyggnad en arealökning på 50-80%. I det här fallet ökar endast installationskostnaden avsevärt, eftersom det är den inneslutande strukturen på denna våning.

Som ett vanligt tak kan ett mansardtak vara enstaka, gavel och trasigt.

Tyger skapar en speciell komfort

Det är inte så lätt att göra vindsrummen bekväma, vackra och funktionella. Extra geometri är det som orsakar mest besvär. Därför har vinden på golvet ett speciellt tillvägagångssätt: det är också nödvändigt att välja efterbehandlingsmaterial med hänsyn till eventuella förändringar i storlek.

Trasig mansardtakapparat för ett litet hus

För att använda hela det möjliga området, ge huset originalitet och minska värmeförlusten genom taket avsevärt - det är de uppgifter som vinden löser. Om det finns en viss säkerhetsmarginal vid stiftelsen kan du på detta sätt förvandla ett hus med en våning till ett tvåvåningshus. En annan attraktion är att ett mansardtak har byggts ...

Ett mansardtak i flera nivåer är också en vanlig teknik.

Funderar du på att bygga ditt eget hus eller till och med en sommarstuga, vill du att huset ska vara vackert, till skillnad från sina grannar, bekvämt och funktionellt. Det skulle också vara trevligt om det var billigt. En taktakstyp gör att du kan lösa nästan alla dessa problem. Husets utsida visar sig vara intressant, ...

Isolering av ett trasigt tak av vindtyp måste utföras enligt vissa regler

Om vinden förblir obebodd fungerar luften i takytan som god värmeisolering (tillsammans med golvisolering). När det gäller vinden är allt helt annorlunda: här ligger värmeisoleringen mycket nära takmaterialet och uppgiften är att inte bara göra vindisoleringen utan ...

Uppvärmning

Tak

Dörrar