DIY uppvärmning

Det är definitivt omöjligt att överleva utan uppvärmning i vårt land. Fel klimat. Därför, även i planeringsstadiet, tänker de över ett värmesystem. Oftast görs uppvärmning av vatten - radiatorer, rör, en panna och ett kylvätska rör sig genom detta system. En av sorterna - vattenuppvärmt golv... Dessa är speciella rör som läggs i golvet och fylls med cementmortel (i de flesta fall). Något av alternativen är bra för kylvätska har hög värmekapacitet och kan överföra tillräckligt med värme för att värma upp rummet under långvarigt kallt väder. Nackdelen är den höga kostnaden i driftstadiet.

En annan uppvärmningsmetod är luft. En enhet är installerad som värmer upp luften och det är det. I en stor byggnad installerar de antingen flera källor med låg effekt eller skapar ett kanalsystem. Detta system implementeras snabbt men värms bara medan värmekällorna fungerar. Det finns ingen "reserv", som i vattenkylmediet. Dessa system är vanliga i länder med varma vintrar eller i specifika industrier - i växthus, servicestationer etc.

Den tredje typen - ånguppvärmning - är ännu mindre vanligt. Det finns också en panna (ånga), ett system av rör och radiatorer, men kylvätskan är inte flytande utan vattenånga. Överhettad ånga under tryck är en källa till fara, eftersom denna typ av uppvärmning är förbjuden för offentliga organisationer och privata handlare sällan använder den.

batteritemperatur

Om vintern redan är på tröskeln och ditt hus är kallt måste du ta reda på vad som är orsaken. Roman Shidlauskas, en expert från den italienska tillverkaren av radiatorer Global Radiatori, hjälper till att förstå vem som är skyldig och vad man ska göra.

förgasning av ett privat hus

Du kan värma ett privat hus med pannor för fasta eller flytande bränslen, samt med el- och gasuppvärmningsutrustning. Driften av pannor av den första typen är en ganska besvärlig och kostsam verksamhet, eftersom du ständigt behöver importera bränsle, ladda det i pannans arbetskammare, rengöra skorstenen ...

Exempel på industriellt tillverkade hydroarms

Att designa ditt eget värmesystem är långt ifrån enkelt. Även om installatörerna "planerar" det måste du vara medveten om många nyanser. För det första att övervaka deras arbete och för det andra att bedöma om deras förslag är nödvändiga och genomförbara. Till exempel har de senaste åren en vattenpistol för uppvärmning starkt främjats. ...

Utan förstärkning kan en konstruktion upp till 200 kg installeras på trägolv

Idag är det inte lika svårt att skapa en eldstad som för några decennier sedan. Det är inte nödvändigt att lägga det av tegel - det finns metallinsatser som måste ordnas därefter. Denna insats kallas en öppen spis eller en öppen spis. Kanske av värmebeständigt stål och ...

Vissa modeller har en vedbegränsare

I vår fantasi är en eldstad värme, komfort, lukten av trä, leken. Men för att allt detta ska vara verkligt måste du bygga det korrekt. Murverk är för långt, dyrt och ingen ger garanti. Därför bestämmer många sig för att skapa en eldstad från ...

En spis med fast bränsle och en förseglad dörr kan växlas till smolningsläge

Att slösa sommarstugor för tillfälliga besök med ett fullfjädrat vattenvärmesystem är slöseri med pengar. Det här alternativet fungerar bara om systemet, i ägarnas frånvaro, fungerar i "frostskydds" -läge och upprätthåller ständigt + 5 ° C. I andra fall används värmeenheter som snabbt kan värma upp rummet. ...

Så här kan uppvärmning med en varm sockel se ut

Diskret, effektiv, bekväm uppvärmning. En mycket attraktiv kombination av egenskaper. Ett varmt golv kommer omedelbart att tänka på. Och med rätta. Men detta är inte den enda uppvärmningsmetoden som uppfyller dessa egenskaper. Det finns också en varm sockel.Systemet är lättare att installera, det mesta är tillgängligt för underhåll ...

Om det finns skydd mot överhettning kan pannröret göras med polypropenrör

Skapandet av ett värmesystem innefattar anslutning av en panna och värmeenheter (radiatorer, konvektorer och ett varmvattenbotten). Systemet måste också ha säkerhetsenheter. Förfarandet för att ansluta hela denna ekonomi kallas "pannrör".

Den faktiska gasförbrukningen för uppvärmning beror också på typen av brännare - modulerande den mest ekonomiska

Gas är fortfarande den billigaste typen av bränsle, men anslutningskostnaden är ibland mycket hög, så många vill i förväg uppskatta hur ekonomiskt motiverade sådana kostnader är. För att göra detta måste du känna till gasförbrukningen för uppvärmning, sedan kan du uppskatta den totala kostnaden och jämföra den ...

Kaminvärme med en vattenkrets - en möjlighet att kombinera tradition och komfort

I många privata hus är vedeldning och kaminer fortfarande en prioritet. Någon har en metallspis, någon har en tegelsten, men en sak förenar dem - den här typen av uppvärmning är inte den mest bekväma. För mycket fokus och lite komfort. Utgång - spisvärme med vatten ...

Uppvärmning

Tak

Dörrar