Ventilation

Modern konstruktionsteknik i strävan efter energieffektivitet har minimerat fenomenet med naturligt luftinflöde och utflöde. Men utan cirkulation av luftmassor minskar flödet av frisk luft livskvaliteten avsevärt och hälsotillståndet försämras. Därför är ventilation i ett privat hus eller en av de viktigaste frågorna som måste lösas på ett eller annat sätt.

Det finns två tillvägagångssätt för ventilation av bostäder - att ordna kanaler för naturlig luftväxling eller att installera ett system med tvångsrörelse, som tillhandahålls av fläktar.

Naturlig ventilation är bra eftersom det inte beror på tillgången på el, men intensiteten i dess arbete påverkas av väderfaktorer. I vissa situationer är det kanske inte tillräckligt. Tvingat luftutbyte håller tvärtom stabila parametrar, men bara om det finns el. En universell lösning är att kombinera båda typerna, men systemet måste vara väl genomtänkt.

Om huven kommer ut genom väggen

Invånare i lägenheter i flervåningshus står ofta inför det faktum att dofter från grannar genom ventilationskanaler kommer in i deras lokaler. En obehaglig situation som ventilationsventilen hjälper till att hantera. Hur det ser ut, hur det är ordnat och var det ska placeras och ...

Man måste komma ihåg att varm, frånluft tenderar uppåt

Även i husets designfas måste du tänka på den friska luften i lokalerna. Dessutom kan det vara så att självdesignad ventilation inte fungerar sämre än professionellt utformad. Kanske är lösningen inte så elegant - det viktigaste är att den är användbar.

Dessa är alla diffusorer

Ett väl fungerande ventilationssystem är viktigt för välbefinnandet. En av ventilationskomponenterna är en takdiffusor. Genom denna enhet tas luft och tillförs.

Byggbranschen anses vara en av de mest aktivt utvecklade. Ny teknik och material ersätter gradvis traditionella tekniker. Till exempel används luftkanaler av plast i allt högre grad istället för metall.

Uppvärmning

Tak

Dörrar